TNN Finance S.A. – firma powołała do życia elektroniczna platformę wymiany walut, działającą w Internecie pod adresem KantorOnline.pl.

Serwis odnotowuje rok do roku stały 40% przyrost liczby klientów, których większość stanowiły osoby, spłacające kredyty walutowe oraz firmy działające w handlu międzynarodowym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

1 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

473 tys. zł

Opis projektu- cele i efekty:

Głównym celem projektu jest budowa platformy internetowej, która wesprze sprzedaż kantorów stacjonarnych przez internet. Z pomocą dofinansowania możliwe będzie stworzenie innowacyjnego programu do realizacji rozliczeń z klientami indywidualnymi i biznesowymi. Projekt wykorzysta nowoczesne technologie informatyczne oraz ułatwi dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej