ZUGIL S.A. jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych, jak również producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych, gdzie oferta sięga nawet do odbiorców na całym świecie.

Dla firmy najważniejszy jest klient i ZUGIL chce zadbać o jego potrzeby, zadowolenie i bezpieczeństwo.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka”

Całkowita wartość projektu:

12 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

6 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów spawania łatwo, średnio i trudnospawalnych stali w tym drobnoziarnistych i typu HARDOX.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu- wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz UE i zapewni intensyfikację działalności B+R firmy.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej