Poznaj naszą ofertę w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i ich rozliczania

Wybierz usługę dostosowaną do Twoich potrzeb

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną i pomagamy strategicznie zaplanować biznes oparty o dofinansowanie.

Więcej informacji

Rozliczanie dotacji unijnych

Sprawujemy stałą pieczę nad finansami, rozliczamy projekty i sporządzamy wnioski o płatność.
Czuwamy nad sprawnym i terminowym przepływem finansów.

Więcej informacji

Audyt zewnętrzny projektu

Przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów, w tym audyty obligatoryjne dla projektów badawczo- rozwojowych

Więcej informacji
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy do zawieranych zleceń
Sprawdź OWU

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Przeprowadzamy obowiązkowy dla dofinansowanych projektów monitoring oraz pilnujemy planowej realizacji inwestycji.

czytaj więcej

Zajmujemy się poszukiwaniem konsorcjantów, negocjacją warunków współpracy i zawiązywaniem konsorcjum, a także koordynujemy całe przedsięwzięcie pod kątem formalno-prawnym.

czytaj więcej

Przeprowadzamy kompleksową analizę powiązań oraz na podstawie danych finansowych i danych dotyczących zatrudnienia określamy status MŚP.

czytaj więcej

Przeprowadzamy przez procedurę odwoławczą Wnioskodawców, których projekty zostały negatywnie ocenione lub nie zostały wybrane do dofinansowania.

czytaj więcej

Pomagamy przedterminowo zakończyć realizację finansowanych zewnętrznie projektów bez konieczności zwrotu wykorzystanego dofinansowania.

czytaj więcej

Wybór podwykonawcy w projekcie unijnym wymaga dopełnienia formalnych procedur. Zapewniamy ich właściwą realizację.

czytaj więcej

Jak wygląda proces pozyskania dotacji UE w PMTA?

Jak wygląda proces pozyskania dotacji UE w PMTA?

Chcesz pozyskać dotację unijną dla swojej firmy lub potrzebujesz pomocy w realizacji projektu unijnego?

01- Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:

  • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
  • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
  • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

02- Przedstawimy, jakie są dostępne możliwości.

03- Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji.

04- Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.

Strona główna » Usługi