Analiza powiązań i statusu MŚP

Przeprowadzamy kompleksową analizę powiązań oraz na podstawie danych finansowych i danych dotyczących zatrudnienia określamy status MŚP

Instytucje Zarządzające przeprowadzają badanie statusu MŚP w trakcie oceny projektów lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Aby uniknąć rozczarowania na etapie podpisania umowy, zalecamy analizę powiązań każdorazowo przed rozpoczęciem aplikowania o dotację.

Powiązania przedsiębiorstwa to nie tylko typowe powiązania kapitałowe. Dla prawidłowego określania statusu MŚP niezbędne jest również uwzględnienie powiązań osobowych, gospodarczych oraz organizacyjnych. Zależnie od rodzaju powiązań, istotna lub nie może być branża, w której działa dane przedsiębiorstwo.

W przypadku rozbudowanej sieci powiązań możemy mieć również do czynienia z przesłankami świadczącymi o powiązaniu równych przedsiębiorstw. Taka sytuacja może mieć miejsce, mimo iż powiązanie to nie wynika wprost z zapisów KRS.

Jako eksperci od współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP posiadamy odpowiednie narzędzia oraz wiedzę, które pozwalają nam badać powiązania między podmiotami. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić status MŚP przedsiębiorstwa, w taki sposób jak Instytucje przyznające wsparcie.