Przedterminowe kończenie projektów

Pomagamy przedterminowo zakończyć realizację finansowanych zewnętrznie projektów bez konieczności zwrotu wykorzystanego dofinansowania

Realizacja projektu nie zawsze wygląda tak, jak zostało to zaplanowane i opisane w projekcie. Niemożliwe do przewidzenia zawirowania rynkowe mogą uniemożliwić prace projektowe lub sprawić, że jego dalsza realizacja staje się zbyt ryzykowna lub nieopłacalna ekonomicznie.

Jak pomagamy? Jako specjaliści od unijnych dotacji przeprowadzamy szczegółową analizę:

  • umowy o dofinansowanie projektu,

  • wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie opisu ryzyk projektowych oraz kamieni milowych (w przypadku projektów badawczych) oraz

  • dotychczasowej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy określamy w pierwszej kolejności możliwość przedterminowego zakończenia projektu bez konsekwencji finansowych a następnie przedstawiamy konkretne rekomendacje w zakresie dalszego postępowania oraz pomagamy prowadzić korespondencję z Instytucją udzielającą wsparcia w tym zakresie.