Monitoring projektów

Przeprowadzamy obowiązkowy dla dofinansowanych projektów monitoring oraz pilnujemy planowej realizacji inwestycji

Otrzymanie dofinansowania to dopiero początek wyzwań związanych z projektem. Każdy przedsiębiorca korzystający z dotacji zobowiązany jest do monitorowania całego projektu, co warunkuje rozliczenie dotacji i wypłatę kolejnej transzy środków.

Co robimy?

Prowadzimy profesjonalny monitoring wraz ze zbieraniem i analizowaniem danych niezbędnych do określenia, że projekt realizowany jest według harmonogramu. W razie potrzeby rekomendujemy zmiany i nadzorujemy ich wdrożenie. Progres wykazywany jest przez realizację tzw. wskaźników, które stanowią późniejszą podstawę do przeprowadzenia kontroli w projekcie.