Ogólne warunki umowne

które znajdują zastosowanie do zawieranych z PMTA sp. z o.o. zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i rozliczanie.

OWU dotyczące zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i rozliczanie dla zleceń zawartych od dnia 16.02.2023

POBIERZ OWU

OWU dotyczące zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i rozliczanie dla zleceń zawartych po dniu 22.02.2022

POBIERZ OWU

OWU dotyczące zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie dla zleceń zawartych po dniu 23.02.2022

POBIERZ OWU

OWU dotyczące zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie dla zleceń zawartych po dniu 21.06.2020

POBIERZ OWU
Masz wątpliwości, związane z Ogólnymi Warunkami Umowy?

Napisz do nas