Rozliczanie projektów

Sprawujemy stałą pieczę nad finansami, rozliczamy projekty i sporządzamy wnioski o płatność. Czuwamy nad sprawnym i terminowym przepływem finansów.

Rozliczenie projektu unijnego wymaga stałego kontaktu z instytucją przyznającą dotację, księgowością, podwykonawcami i partnerami. Dzięki nam wypłata transz i refundacja poniesionych kosztów przebiega sprawnie oraz terminowo.

Sprawujemy stałą pieczę nad finansami, rozliczamy projekty i sporządzamy wnioski o płatność. Niekiedy wniosek stanowi obszerny dokument, który wymaga dużej uwagi oraz zaangażowania, dlatego bierzemy jego przygotowanie na siebie.

Co zapewniamy?

  • kompleksowo sporządzamy i terminowo składamy wniosek o płatność,

  • kompletujemy dokumenty finansowe,

  • korespondujemy ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt i w razie potrzeby negocjujemy,

  • oferujemy (lub przeprowadzamy) audyt, który przygotuje projekt do kontroli z urzędu,

  • po zakończeniu projektu, sprawdzamy czy utrzymywane są wszystkie wskaźniki projektu i oceniamy czy nie ma podstaw do cofnięcia dotacji.