Kolejny z klientów PMTA – ZUGIL S.A. pozyskał dofinansowanie wysokości ponad 6,2 mln PLN, w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”. ZUGIL jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych jak również producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych.

Opis projektu- cele i efekty:
Prace B+R będą miały na celu opracowanie pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi.

Wytworzenie przedmiotowego rozwiązania (innowacyjnego w skali kraju) i wdrożenie do działalności Spółki umożliwi zaoferowanie na rynku, produktów o wyższej niż dotychczas jakości oraz wytrzymałości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcyjnych w firmie ZUGIL S.A.

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej