PMTA skutecznie pomaga kolejnemu klientowi w pozyskaniu w ramach Szybkiej Ścieżki ponad 4 mln zł na realizację prac badawczo-rozwojowych.

IC Solutions sp. z o.o. – poznańska spółka, której działania koncentrują się na rozwiązaniach umożliwiających digitalizację papierowej dokumentacji towarzyszącej działalności jednostek w różnych sektorach rynku (m.in. medycyna, bankowość) przy wsparciu specjalistów PMTA znalazła się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”. Wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 4 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Prace B+R będą miały na celu opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego.

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej