Serdecznie zapraszamy dolnośląskich mikro i małych przedsiębiorców, z branży turystycznej i gastronomicznej oraz związanych z kulturą i rozrywką, sportem i rekreacją do współpracy celem pozyskania środków unijnych na łagodzenie skutków COVID-19 w ramach planowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą drugiego naboru wniosków o dofinansowanie do kapitału obrotowego.

W ramach pierwszego naboru wniosków Nasi eksperci ze 100% skutecznością złożyli 16 projektów, które w najbliższym czasie będą podlegały ocenie formalno- merytorycznej.

Ogłoszenie dokumentacji konkursowej drugiego naboru wniosków w ramach działania 1.5.D, organizowanego w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 planowane jest na dzień 4 sierpnia 2020 roku.

Dofinansowanie wynosi 100% i jest przyznawane w formie bezzwotnej dotacji a jego maksymalna wartość wynosi do 164 000 złotych i uzależniona jest od wielkości zatrudnienia w firmie.

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku,

 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,

 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,

 • doradztwo na etapie oceny formalno- merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,

 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),

 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt.

W przypadku zainteresowania współpracą prześlemy niezbędny pakiet informacyjny na podstawie którego przygotowana zostanie dokumentacja aplikacyjna i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

Lista pytań 1.5.D RPO WD

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej