Do 6 listopada 2020 roku trwa nabór wniosków w ramach działania „Szybka Ścieżka” AGROTECH. Dofinansowanie w rakach konkursu otrzymają projekty ukierunkowane na rozwój nowych technologii w sektorze rolnym, w ramach następujących obszarów badawczych:

 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie,
 • mechanizacja w rolnictwie,
 • aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie,
 • rolnictwo precyzyjne (smart fields),
 • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza,
 • bioenergia i biomateriały.

Do wydatków możliwych do sfinansowania kwalifikują się: wynagrodzenia, amortyzacja/ leasing lub wynajem aparatury badawczej, zakup materiałów do badań i sprzętu laboratoryjnego, koszt usług badawczych realizowanych przez podwykonawców i inne wydatki niezbędne do realizacji procesu badawczego oraz przedwdrożeniowego.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 euro.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju prowadzonych badań, statusu przedsiębiorstwa oraz możliwości wnioskowania o premię z tytułu współpracy/ publikacji wyników i wynosi nawet do 100% wydatków kwalifikowanych (maksymalne dofinansowanie przyznawane jest jednostkom naukowym).

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać również konsorcja.

Jako specjaliści obszaru B+R współpracowaliśmy przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej licznych projektów w ramach naboru Szybka Ścieżka:

 • Kuźnia Jawor- projekt dotyczący opracowania elastycznego prototypowego centrum kuźniczego zgodnego z ideologią przemysłu (62,50 mln złotych dotacji),
 • Cementowania Odra- projekt badawczy dotyczący opracowania innowacyjnej technologii produkcji klinkieru (32,70 mln złotych dotacji),
 • Jack- Pol sp. z o.o.- projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej (19,82 mln złotych dotacji),
 • ZUGIL S.A.- prace B+R ukierunkowane na opracowanie pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych (6,25 mln złotych dotacji).

W skład oferty wchodzi:

 • doradztwo w zakresie ustalenia koncepcji projektu, w szczególności pomoc w uszczegółowieniu opisów badań, przyporządkowaniu badań do odpowiednich etapów (badania przemysłowe/ prace rozwojowe) oraz określeniu kamieni milowych,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z warunkami konkursu, w tym przeprowadzenie zapytań ofertowych (wymagane w przypadku zaangażowania istotnych podwykonawców od początku realizacji projektu),
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo w zakresie uzupełnień w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, w tym przygotowanie do panelu ekspertów,
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej