Sprawdź, na jakie dotacje dla przedsiębiorców możesz liczyć już w I kwartale 2023 roku i dlaczego warto już rozpocząć pracę nad dokumentacją projektową!

Na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronach internetowych poszczególnych Programów Operacyjnych publikowanych jest co raz więcej informacji na temat planowanych na kolejne lata dotacji dla przedsiębiorców. 16 listopada 2022 Portal Funduszy Europejskich opublikował informację o konkursach, planowanych do ogłoszenia w I kwartale 2023 roku w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki- kontynuacja dotychczasowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Dotacje dla przedsiębiorców w 2023 roku- na co przedsiębiorcy pozyskają dofinansowanie?

Kontynuacja dotychczasowych „Szybkich ścieżek”, dotyczących głównie realizacji prac B+R.

Konkurs skierowany do przedsiębiorców oraz ich konsorcjów, w tym konsorcjów z jednostkami naukowymi.

Konkurs I

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Więcej informacji o założneniach Szybkich Ścieżkach

Konkurs II

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Informacje o poprzednich naborach Kredytu

Znany już z poprzednich lat, organizowany dotychczas przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkurs, który łączy kredyt z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Co nowego w dotacjach dla przedsiębiorców?

Wprowadzenie rocznej alokacji oraz trybu ciągłego naboru wniosków

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do momentu wyczerpania alokacji, nawet do końca roku. Należy jednak mieć na uwadze, że w momencie wyczerpania alokacji  nabór wniosków zostanie zamknięty. Oznacza to, że w połowie roku może już brakować środków dla dofinansowania kolejnych projektów.

Modułowość projektów

Dokumentacja projektowa będzie podzielona na moduły, z których część modułów będzie stanowiła moduły obligatoryjne a część moduły fakultatywne. Zastosowanie rozwiązania modułowego pozwoli na znacznie lepsze dostosowanie oferowanego dofinansowania do potrzeb przedsiębiorców.

Moduły obligatoryjne:
 • B+R

 • wdrożenie innowacji

W modułach obligatoryjnych małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły zdecydować, który obowiązkowy moduł wybiorą. Natomiast duże firmy zawsze będą zobowiązane zadeklarować B+R.

Moduły fakultatywne:
 • infrastruktura B+R

 • internacjonalizacja

 • kompetencje

 • cyfryzacja

 • zazielenienie przedsiębiorstw

Dlaczego warto rozpocząć pracę nad przygotowaniem wniosku o dotację już teraz?

Pomimo że dokumentacja konkursowa w ramach wyżej wymienionych konkursów nie została dotychczas opublikowana, to założenia konkursów będą bardzo podobne do poprzednio organizowanych naborów. Również definicja prac badawczo- rozwojowych oraz innowacyjności jest niezmienna.

W związku z powyższym, z naszymi stałymi klientami pracujemy już nad koncepcjami projektów na kolejny rok. Co dzięki temu zyskują nasi klienci?

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej