1450 S.A. – spółka zajmuje się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi.

Firma posiada narzędzie bazujące na chmurze, którego celem jest budowanie wizerunku podmiotów w Internecie poprzez gromadzenie opinii w sieci, przetwarzanie ich celem wyciągnięcia wniosków oraz automatyczne tworzenie treści w wybranych dyskusjach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2.1.A

Całkowita wartość projektu:

4,3 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

3,2 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Założeniem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie ulepszonego produktu. Dofinansowanie pozwoli stworzyć zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej