Odlewnia Zawiercie S.A. posiada ponad 130-letnią tradycję i bogate doświadczenie w zakresie produkcji łączników z żeliwa ciągliwego białego oraz odlewów.

Systematycznie rozbudowany i modernizowany zakład produkcyjny jest wyposażony w nowoczesny park maszynowy. Zaawansowane procesy technologiczne i ekologiczne oraz wysoko wykwalifikowana kadra inżyniersko-techniczna zapewniają światowe uznanie dla jakości produktów, spełniających wymagania norm polskich i międzynarodowych. Od ponad 130 lat marka EE utrzymuje doskonałą opinię oraz cieszy się zaufaniem zadowolonych klientów z całego świata.

Niebieskie logo firmy Neurosys

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2

Całkowita wartość projektu:

2,68 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

1,37 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Projekt dotyczy prac B+R związanych z budową innowacyjnego systemu optymalizacji jakości i zarządzania parametrami fizycznymi masy formierskiej używanej do wykonywania form piaskowych do odlewania żeliwa białego, szarego oraz sferoidalnego.

Opracowany system umożliwi:
– kontrolę parametrów masy formierskiej w czasie rzeczywistym,
– automatyczne pobieranie próbek badawczych oraz ich badanie bez udziału czynnika ludzkiego,
– regulację masy formierskiej zgodnie z zadanymi wartościami,
– obniżenie materiałochłonności i energochłonności procesu oraz zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Zakres prac obejmuje:
– budowę prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych poprzez implementację w posiadanych ciągach technologicznych szeregu czujników, dozowników, a także systemu automatycznego pobierania próbek badawczych, a następnie,
– przeprowadzenie testów i prac optymalizacyjnych systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i warunkach rzeczywistego wykorzystania.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej