Neurosys Sp. z o.o. – firma oferuje dedykowane rozwiązania IT, które automatyzują procesy biznesowe w przedsiębiorstwach.

Dostarczane przez Neurosys Sp. z o.o. rozwiązania usprawniają przepływ informacji, ze szczególnym przeznaczeniem dla sektora prywatnego (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz do sektora publicznego. Oferta skierowana jest do klientów z różnych gałęzi gospodarki, w tym m.in.: informacja i komunikacja, administracja, medycyna i zdrowie, finanse, produkcja i edukacja.

Niebieskie logo firmy Neurosys

Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

190 tys. zł

Kwota dotacji unijnej:

139 tys. zł

Opis projektu firmy Neurosys- cele i efekty:

Założeniem projektu jest ekspansja działalności eksportowej klienta na rynki zagraniczne oraz rozwój na działalności na rynkach, na których spółka już funkcjonuje. Dofinansowanie wspomoże zastosowanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju w zakresie handlu zagranicznego, wzrostu konkurencyjności i możliwość dotarcia do nowych klientów. Dzięki realizacji projektu spółka ma reale szanse na zaistnienie oraz prosperowanie na rynkach zagranicznych, tj. Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Włochy, Belgia.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej