Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń.

Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1.B

Całkowita wartość projektu:

4,2 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

1,5 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej spółki, która przyczyni się do opracowania prototypu innowacyjnej giętarki. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie firmy w narzędzia, pozwalające opracować nowy, innowacyjny produkt, którego nie ma w kraju. Projekt sprawi, że spółka będzie w stanie zautomatyzować proces produkcyjny, podnieść jakość produktów, obniżyć materiałochłonność oraz koszty energii.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej