Jakich dotacji unijnych można spodziewać się w 2023 roku?

20 stycznia został opublikowany pierwszy harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wiemy już jakich dotacji unijnych, przyznawanych w ramach FENG możemy spodziewać się w 2023.

Harmonogram naboru wniosków opublikowało również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które poza dotacjami unijnymi w 2023 roku będzie przyznawało również dotacje ze środków krajowych, analogicznie jak w poprzednich latach.

Ostatnia aktualizacja poniższego harmonogramu: 2023.06.27

Dotacje unijne dla przedsiębiorców z Programu FENG- harmonogram

Ścieżka SMART

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie uzyskają projekty badawczo- rozwojowe, które mogą dodatkowo obejmować takie moduły jak wdrożenie, cyfryzacja, internacjonalizacja, infrastruktura B+R, kompetencje czy zazielenienie przedsiębiorstw.

Planowane terminy naborów:

Nabory dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

 • od 21 lutego do 09 maja 2023 roku

 • od 10 maja do 30 października 2023 roku

 • od 06 lipca do 30 października 2023 roku (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

 • od marca do kwietnia 2024 roku

Nabory dla projektów realizowanych w konsorcjum:

 • od 26 października 2023 roku do 09 stycznia 2024 roku

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Planowany termin naboru:

 • od 16 października do 30 listopada 2023 roku

Kredyt technologiczny

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo- rozwojowych przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Planowany termin naboru:

 • od 23 marca do 31 maja 2023 roku (nabór wniosków został zakończony)

Kredyt ekologiczny

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie dla projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację infrastruktury.

Planowane terminy naborów:

 • od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 roku

Granty na Eurogranty

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Planowany termin naboru:

 • od 20 lutego 2024 do 20 lutego 2025 roku

Oferta NCBR- dotacje ze środków krajowych

INFOSTRATEG

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Rozwiązania opracowywane w ramach projektów muszą wykorzystywać sztuczną inteligencję i blockchain oraz wpisywać się w tematykę danego naboru wniosków.

Planowany termin naboru:

 • od 07 kwietnia do 16 czerwca 2023 r. (nabór wniosków został zakończony)

NUTRITECH

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie przeznaczone jest na opracowanie i przetestowanie nowych produktów i technologii w obszarach tematycznych związanych z żywieniem. Dotacja przyznawana jest na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.

Planowany termin naboru:

 • III – IV kwartał 2023 roku (ogłoszenie naboru: III kwartał 2023 roku)

HYDROSTRATEG

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Dotacja przyznawana jest na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w ramach konkretnych obszarów tematycznych.

Planowane terminy naborów:

 • 31 lipca do 31 października 2023 roku

 • I kwartał 2024 roku (ogłoszenie naboru: IV kwartał 2023 roku)

Inne dotacje

EIC ACCELERATOR

Więcej informacji o konkursie

Program akceleracyjny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż. Ma na celu wsparcie projektów o wysokim ryzyku technologicznym, rynkowym lub finansowym związanych z testowaniem, pilotażem i wdrażaniem na rynek.

Planowane terminy naborów:

Złożenie wniosku krótkiego (Step 1) – nabór ciągły

Złożenie wniosku pełnego (Step 3) – daty graniczne:

 • 22 marca 2023 roku (nabór wniosków został zakończony)

 • 7 czerwca 2023 roku (nabór wniosków został zakończony)

 • 4 października 2023 roku

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej