GRANTY NA EUROGRANTY

Pozyskaj dofinansowanie na zakup usługi doradczej, dotyczącej przygotowania grantów europejskich!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Szczegółowe założenia konkursowe są w trakcie ustalania
i mogą ulec zmianie do momentu ogłoszenia konkursu 18 stycznia 2024 roku.

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

18 stycznia 2024 roku

planowane jest ogłoszenie konkursu. Nabór projektów będzie trwał od 20 lutego 2024 do 20 lutego 2025 roku.

Dofinansowaniu podlegają koszty przygotowania Eurograntu

tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej
(Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa, Single Market Programme)

Aż 100% dofinansowania

może uzyskać Twoja firma na dofinansowanie procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej , niezbędnej do pozyskania Eurograntu

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Szczegółowe założenia konkursowe, w tym wydatki kwalifikowane w projekcie są w trakcie ustalania
i mogą ulec zmianie do momentu ogłoszenia konkursu 18 stycznia 2024 roku.

wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności jest dokumentem obligatoryjnym przy składaniu wniosku/aplikacji do Programu UE

związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE

w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE

planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE

przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze.

 • Planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, głównie: Horyzont 2020; COSME; Kreatywna Europa; LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie (tj. przez Komisję Europejską);

 • Twoja firma posiada możliwość aplikowania opomoc de minimis.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Dokumentacja aplikacyjna w ramach konkursu obejmuje formularz wniosku o dofinansowanie. Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

Udział w konkursie nie wymaga przygotowania dodatkowych załączników.

WARUNKI WYPŁATY DOFINANSOWANIA

Warunkiem wypłaty 100% dofinansowania do zakupu usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Eurograntu jest zakończenie oceny wniosku o Eurogrant z zaproszeniem do zawarcia umowy o Eurogrant lub Seal of Excellence.

W przypadku niewybrania projektu do dofinansowania w ramach Eurograntu warunkiem wypłaty środków jest zakończenie oceny wniosku o Eurogrant z punktacją na poziomie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie. W takim wypadku wartość wypłaconego dofinansowania będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości uzyskanych punktów/ etapów oceny.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • wnętrze restauracji- dotacja dla branży HoReCa
  Czytaj więcej
 • pracownik badawczy w laboratorium, tworzy prototyp
  Czytaj więcej
 • Czytaj więcej