EIC ACCELERATOR

Pozyskaj z Nami dofinansowanie unijne na realizację Twojego projektu, ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont Europa!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Nabór ciągły

skróconej wersji wniosku; w przypadku uzyskania rekomendacji  wniosku skróconego składana jest pełna dokumentacja aplikacyjna, w terminach granicznych, do: 13 marca lub 3 października 2024 roku

Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji prac B+R oraz koszty wdrożenia

ważne: prace badawcze muszą obejmować dojście z V poziomu gotowości technologicznej do VIII poziomu gotowości technologicznej. Komponent wdrożeniowy obejmuje IX poziom TRL oraz wdrożenie.

70% dofinansowania

można pozyskać na dofinansowanie prac badawczych, natomiast do 100% dofinansowania można uzyskać w ramach komponentu wdrożeniowego, w zamian za udziały.

Do 17,5 mln EURO

może maksymalnie wynosić wartość finansowania, przy czym do 2,5 mln można uzyskać w formie grantu na realizację prac B+R a od 0,5 do 15 mln EURO finansowania kapitałowego, związanego z wdrożeniem rozwiązania.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Są to koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, czyli wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania zadań projektowych, koszty podróży i diet, amortyzacji sprzętu trwałego użytku, zakupu towarów i usług oraz podwykonawstwa.

Koszty, które nie są identyfikowane przez beneficjenta jako bezpośrednio przypisane do projektu. Są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp. Stosuje się stawkę zryczałtowaną 25% (bez uwzględnienia podwykonawstwa, wkładów niepieniężnych udostępnionych przez strony trzecie, kosztów zapewnienia wsparcia finansowego stronom trzecim; specyficznych kosztów jednostkowych pokrywających koszty bezpośrednie i pośrednie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium jednego z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

 • Planujesz realizację projektu o wysokim ryzyku technologicznym, rynkowym lub finansowym związanego z testowaniem, pilotażem i wdrożeniem rozwiązania na rynek.

 • Osiągnąłeś już co najmniej V poziom gotowości technologicznej (rekomendowany VI poziom TRL), co oznacza, że posiadasz prototyp rozwiązania, którego funkcjonowanie zostało potwierdzone w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

JAK WYGLĄDA PROCES SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW?

Diagnostyka projektu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji prowadzona jest bezpośrednio w generatorze wniosków a jej wyniki, zaraz po wprowadzeniu założeń projektowych znane są od razu. Moduł sztucznej inteligencji wskazuje określa szanse projektu na powodzenie oraz wskazuje obszary projektu, które należy przeanalizować bądź ulepszyć.

Ocena wniosku krótkiego trwa około 4-6 tygodni.

Każdy z czterech oceniających przyznaje wnioskowi ocenę pozytywną (GO) lub negatywną (NO GO). Konieczne jest otrzymanie co najmniej 2 xGO aby uzyskać pozytywną ocenę wniosku wstępnego. W przypadku negatywnej oceny wniosek ponownie można złożyć w dowolnym momencie.

Ocena wniosku pełnego trwa około 5 tygodni.

Około 4 tygodnie po uzyskaniu pozytywnej oceny (jednomyślna ocena GO 3 oceniających) tj. w okresie około 8-9 tygodni po zakończeniu naboru, Wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na udział w Panelu Ekspertów.

Spotkanie „twarzą w twarz” z 4- 6 ekspertami z różnych dziedzin podczas którego Wnioskodawca dokonuje prezentacji swojego projektu oraz odpowiada na pytania ekspertów.

W okresie od 2 do 3 tygodni od spotkania Panelowego Wnioskodawca otrzymuje ostateczną informację o wybraniu lub niewybraniu projektu do dofinansowania, po czym w przypadku wybrania do dofinansowania, przygotowywana jest umowa o dofinansowanie projektu.

Your Content Goes Here

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • prowadzona przez Sztuczną Inteligencję wymaga uzupełnienia formularza internetowego (serii pytań dotyczących planowanego projektu)

 • wniosek wstępny (składany za pośrednictwem internetowego generatora wniosków),

 • Pitch Deck (wstępna prezentacja pomysłu, max. 10 slajdów) oraz

 • prezentacja w postaci filmu (prezentacja pomysłu oraz zespołu, max. 3 minuty).

 • wniosek właściwy (składany za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, obejmujący szczegółowy Biznes Plan),

 • informacja o finansach i strukturze firmy,

 • Pitch Deck Rozszerzony.

 • prezentacja (10 minut) projektu oparta o Pitch Deck,

 • sesja pytań (30 minut) zadawanych przez 6 ekspertów.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy o dofinansowanie.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej