KREDYT TECHNOLOGICZNY 2023

Dofinansowanie na wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 23 marca 2023 roku do 31 maja 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

Dofinansowaniu podlega zakup środków trwałych i/lub WNiP i inne wydatki

niezbędne do wdrożenia nowej technologii

Poziom dofinansowania

50 mln EURO

wynosi maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

z wyłączeniem lokali mieszkalnych (koszt wydatków dla tej kategorii nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich pozostałych wydatków kwalifikowalnych projektu z wyłączeniem usług doradczych oraz kosztów uzyskania patentu)

innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości

nie więcej niż 50% wszystkich  kosztów kwalifikowalnych

Dofinansowanie będzie przyznawane do nabycia i ochrony WNiP w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

 • będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:
  • w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat,
  • od dnia zakończenia wykonywania projektu;

Raty kwalifikowane są do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

 • nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:
  • mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat;
  • od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
 • środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć progów określonych w Mapie pomocy regionalnej.

Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

Dofinansowanie dla tej kategorii wydatków przyznawane jest w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze.

 • Twoja firma posiada zdolność kredytową.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • formularz wniosku o dofinansowanie

 • Biznesplan projektu

 • promesa kredytu technologicznego lub warunkowa Umowa kredytu technologicznego z banku kredytującego

 • Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

 • Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości (jeśli dotyczy)

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej