WDRAŻANIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH POLSKI WSCHODNIEJ

Pozyskaj dofinansowanie na wdrożenie innowacji! Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Polski wschodniej.

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Od 12 lipca 2022 roku do 05 sierpnia 2022 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie.
Termin ten może zostać skrócony w przypadku dużego zainteresowania projektem.

Dofinansowaniu podlega zakup środków trwałych i/lub WNiP oraz usług

służących wdrożeniu innowacji w skali kraju lub innowacji stanowiącej wynik prac badawczo- rozwojowych.

Aż 70% dofinansowania

może uzyskać Twoja firma na zakup środków trwałych i/ lub wartości niematerialnych i prawnych oraz od 50 do 85% dofinansowania na zakup towarzyszących usług doradczych.

Aż 10 000 000 zł

wynosi maksymalna wartość dofinansowania projektu dotyczącego wdrożenia innowacji.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości

w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Usługi nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP.

przykładowo: usługi w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze.

 • Twoja firma zamknęła minimum jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

 • Twoja firma osiągnęła przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym na przestrzeni ostatnich trzech lat.

 • Od co najmniej 6 miesięcy Twoja firma należy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (działającego minimum rok, posiadającego siedzibę na terenie RP, zrzeszającego min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedną z Polski Wschodniej).

 • Planujesz realizację projektu na terenie Polski Wschodniej.

 • Planujesz inwestycję w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, związane z wdrożeniem innowacyjnych w skali kraju rozwiązań lub wyników przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 • MODEL FINANSOWY– załącznik obligatoryjny, przygotowywany na opublikowanym przez Instytucję Organizującą Konkurs wzorze, uzupełniony na podstawie przeprowadzonej, kompleksowej analizy finansowej projektu.

 • POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI– w zależności od rodzaju wdrażanej innowacji, przykładowo: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R samodzielnie przez wnioskodawcę; dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R na zlecenie wnioskodawcy; dokumenty potwierdzające nabycie wyników prac B+R (zgodnie z wytycznymi konkursowymi)

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • Czytaj więcej
 • inżynierka w pracy
  Czytaj więcej
 • przemysł 4.0
  Czytaj więcej