DOTACJA DLA ROLNIKÓW

Pozyskaj dofinansowanie w obszarze przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 17 października 2022 roku do 18 listopada 2022 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie.
W ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz.16:00.

Dofinansowaniu podlegają koszty infrastruktury (budynków i maszyn), pojazdów

oraz inne wydatki, w tym terminale płatnicze i koszty ogólne

Dofinansowanie dla rolników

na tworzenie lub modernizację miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub miejsc wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa

50% dofinansowania

wynosi maksymalny poziom dofinansowania wydatków projektowych

500 000 zł

wynosi maksymalna wartość dofinansowania, natomiast minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000zł

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

nowe maszyny i urządzenia do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

nowe terminale płatnicze do obsługi bezgotówkowej oraz nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie lub usługi informatyczne dotyczące sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;

spełniające wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin (określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć), przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy,

b)  produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

zakup nowych, ruchomych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;

zakup nowych mobilnych punktów sprzedaży żywności i potraw wytworzonych w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;

przygotowanie w miejscach obsługi podróżnych (MOP), o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę;

takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli jesteś:

 • rolnikiem lub jego współmałżonkiem, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży dla konsumenta końcowego;

 • rolnikiem lub jego współmałżonkiem, prowadzącym lub rozpoczynającym działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;

 • rolnikiem lub jego współmałżonkiem, prowadzącym lub rozpoczynającym działalność  marginalną, lokalną i ograniczoną;

 • rolnikiem lub jego współmałżonkiem, prowadzącym lub rozpoczynającym działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych lub produktów nierolnych;

 • rolnikiem będącym producentem wina, wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

 • osobą fizyczną (rolnikiem) uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.

dotacja dla rolników- farma
dotacja dla rolników- farma

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją organizującą konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej