ROBOGRANTY

Pozyskaj dofinansowanie dla branży meblarskiej na zakup robotów przemysłowych oraz komplementarnych do nich maszyn i urządzeń, celem wdrożenia innowacyjnych procesów produkcyjnych!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW „ROBOGRANTY”

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 8 listopada 2022 roku do 2 grudnia 2022 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie; termin ten może ulec skróceniu

roboty przemysłowe oraz komplementarne do nich maszyny, urządzenia i WNIP

stanowią wydateki kwalifikowane do dofinansowania

mali i średni przedsiębiorcy z branży meblarskiej

prowadzący działalność w ramach działu PKD 31 mogą ubiegać się o dofinansowanie

85% dofinansowania

wynosi poziom dofinansowania, przy czym dofinansowanie stanowi limitowaną pomoc de minimis

1 000 000 PLN

wynosi maksymalna wartość netto możliwych do dofinansowania w ramach Robograntu wydatków

ROBOGRANT- NA CO PRZEZNACZONE JEST DOFINANSOWANIE?

Wydatek obligatoryjny w projekcie „Robogrant” stanowi nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

 

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

robot przemysłowy na który można pozyskać robogrant

JAKIE DODATKOWE WYDATKI MOŻNA DOFINANSOWAĆ W RAMACH ROBOGRANTU?


Wydatki opcjonalne stanowi nabycie, montaż, instalację i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, takich jak:

Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych stanowią:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe;
 • tory jezdne;
 • słupowysięgniki;
 • obrotniki;
 • nastawniki;
 • stacje czyszczące;
 • stacje automatycznego ładowania;
 • stacje załadowcze lub odbiorcze;
 • złącza kolizyjne;
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:
  • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,
  • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe

jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc ,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
meble reprezentujące branżę meblarską- wnioskodawcę w ramach robogrant

JAKIE KRYTERIA MUSISZ SPEŁNIAĆ ABY MÓC WNIOSKOWAĆ O ROBOGRANT?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą (mikroprzedsiębiorcy wyłączeni są z możliwości ubiegania o wsparcie)

 • prowadzisz czynną (niezawieszoną na moment składania wniosku o grant) działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD, należącego do działu 31 Produkcja mebli (tj. 31.01.Z, 31.02.Z, 31.03.Z, 31.09.Z)

 • prowadzisz działalność na terytorium RP,

 • przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych Twoje przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł

JAKIE DOKUMENTY SĄ NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA?

 • wniosek o dofinansowanie projektu,

 • mapa drogowa, przygotowana zgodnie z wytycznymi konkursu (dokument o charakterze modelu biznesowego/ strategii rozwoju w obszarze cyfryzacji)- dokument nieobligatoryjny, jednak dodatkowo punktowany

 • analiza finansowa- dokument nie stanowi załącznika do projektu, jednak zgodnie z dokumentacją konkursową niezbędne jest dokonanie kalkulacji wskaźników opłacalności oraz ich przedstawienie we wniosku o dofinansowanie, co nie jest możliwe bez przeprowadzenia prognoz finansowych

 • szacunkowe oferty uzasadniające wskazane wartości szacunkowe wydatków projektowych

dokumentacja projektowa robogrant

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE ROBOGRANT?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej