MAŁOPOLSKIE DOFINANSOWANIE NA CYFRYZACJĘ

Pozyskaj dofinansowanie na wdrożenie innowacji procesowej poprzez transformację cyfrową i/lub w kierunku Przemysłu 4.0 oraz poprzez podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 roku

można zgłaszać wnioski o dofinansowanie

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

koszty WNiP, środków trwałych oraz usług doradczych

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

do 80% dofinansowania

otrzymają przedsiębiorstwa na wydatki kwalifikowane

do 3 000 000 PLN

wynosi maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych a minimalna wynosi 200 000 PLN

POBIERZ KARTĘ PROJEKTU

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W KONKURSIE?

 • wydatki na zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia;

 • wydatki wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/ technologicznego do działalności przedsiębiorstwa;

 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;

 • zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0, objętych wspólnym limitem 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu wraz z kosztami określonymi w punkcie;

 • cross-financing – podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw w procesach transformacji. Limit – do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;

 • koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową wynoszącą 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych;

 • zakup usług doradczych w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0, objęty wspólnym limitem 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST MAŁOPOLSKIE DOFINANSOWANIE NA CYFRYZACJĘ?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • prowadzisz działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych lub  ww. warunek zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie,

 • w wyniku cyfryzacji planujesz wdrożyć innowację procesową (nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa),

komputer- małopolskie dofinansowanie na cyfryzację

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dokumentacja do małopolskiego dofinansowania na cyfryzację
 • wniosek o dofinansowanie na wzorze instytucji,

 • plan transformacji cyfrowej sporządzony jako osobny dokument zgodnie z minimalnym zakresem planu określonym przez instytucję,

 • analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego sporządzona zgodnie z wzorem,

 • inne dokumenty.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z MCP.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej