ŚCIEŻKA SMART- MODUŁ „INTERNACJONALIZACJA”

ŚCIEŻKA SMART- MODUŁ „INTERNACJONALIZACJA”

Pozyskaj dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz ochronę praw własności przemysłowej!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O MODULE B+R

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

do października 2024 roku

będą trwały nabory wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART oraz nabór wniosków na rzecz dostępności

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

Dofinansowaniu podlegają koszty internacjonalizacji i/lub ochrony praw własności przemysłowej

takie jak udział w targach, wystawach lub koszty rzecznika patentowego i inne

50% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa, niezależnie od kategorii wydatku.

Realizacja modułu wymaga uwzględnienia modułu obligatoryjnego

tj. modułu B+R lub wdrożeniowego dla MŚP oraz modułu B+R dla dużych przedsiębiorców

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W RAMACH MODUŁU „INTERNACJONALIZACJA”?

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych, tj. zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji.

Dla dużych przedsiębiorców koszty te są objęte pomocą de minimis.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych, takie jak:

 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych, tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji oraz bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów wsparcia uczestników projektu
 • koszty wynajmu i obsługi stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych;
 • koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.

Dla dużych przedsiębiorców koszty te są objęte pomocą de minimis.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w targach, imprezach targowo-konferencyjnych.

Stawki jednostkowe za osobę są zależne od obszaru oraz wynoszą:

 • Europa: 4591,00
 • USA: 9331,00
 • Świat: 7274,00
 • Polska: 1016,00

Kosztami kwalifikowalnymi rozliczanymi na podstawie stawek jednostkowych, są koszty bezpośrednio związane z wyjazdami służbowymi dotyczącymi udziału w targach, imprezach targowo-konferencyjnych oraz zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych, tzn. koszty:

 • transportu, w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe (np. targów, misji czy imprez targowo – konferencyjnych), oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą,
 • zakupu noclegów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową,
 • diet, ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego, uzyskania niezbędnych wiz.

Dla dużych przedsiębiorców koszty te są objęte pomocą de minimis.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych. Koszty będą rozliczane na podstawie stawek jednostkowych.

Stawki jednostkowe za osobę są zależne od obszaru oraz wynoszą:

 • Europa: 4591,00
 • USA: 9331,00
 • Świat: 7274,00
 • Polska: 1016,00

Kosztami kwalifikowalnymi rozliczanymi na podstawie stawek jednostkowych, są koszty bezpośrednio związane z wyjazdami służbowymi dotyczącymi udziału w targach, imprezach targowo-konferencyjnych oraz zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych, tzn. koszty:

 • transportu, w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe (np. targów, misji czy imprez targowo – konferencyjnych), oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą,
 • zakupu noclegów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową,
 • diet, ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego, uzyskania niezbędnych wiz.

Koszty te są objęte pomocą de minimis dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.

Koszty te są objęte pomocą de minimis dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych i transportowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej. Koszty te zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, są objęte pomocą de minimis

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji produktu. Kwalifikowalne są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (nie przez pracowników ani podpmioty powiązane z Wnioskodawcą)

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Dla dużych przedsiębiorców koszty te są objęte pomocą de minimis.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, imprezach targowo-konferencyjnych, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

Koszty te są objęte pomocą de minimis dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw i mogą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dla dużych przedsiębiorców koszty te są objęte pomocą de minimis.

W ramach kategorii kwalifikowalne jest:

 • pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

Dla dużych przedsiębiorców koszty te są objęte pomocą de minimis.

Koszty wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

O tym, czy wydatek ten będzie uznany za kwalifikowalny decyduje pozytywny wynik orzeczenia potwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego.

Koszty te są objęte pomocą de minimis dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw i mogą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

targi, internacjonalizacja

SPRAWDŹ JAKIE JESZCZE MODUŁY MOŻESZ DOFINANSOWAĆ W RAMACH KONKURSU ŚCIEŻKA SMART

MODUŁ B+R
WDROŻENIE INNOWACJI
INFRASTRUKTURA B+R
CYFRYZACJA
KOMPETENCJE
ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • MODEL FINANSOWY na wzorze PARP lub na wzorze NCBR

 • INNE (ewentualne załączniki dodatkowe)

raport z audytu zewnętrznego

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

kalendarz

Nabory dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

 • od 21 lutego do 9 maja 2023 roku

 • od 10 maja do 30 października 2023 roku

 • od 06 lipca do 30 października 2023 roku (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

 • od marca do kwietnia 2024 roku

Nabór dla projektów realizowanych w konsorcjum:

 • od 26 października 2023 roku do 09 stycznia 2024 roku

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej