ŚCIEŻKA SMART- PROJEKTY NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI

Pozyskaj dofinansowanie na opracowanie i przetestowanie nowych produktów i/lub procesów na rzecz zwiększenia ich dostępności dla osób o specjalnych potrzebach i/lub wdrożenie tych rozwiązań!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Od czerwca do października 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART na rzecz dostępności

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie

Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji prac B+R, środki trwałe i WNiP niezbędne do wdrożenia

oraz inne wydatki, właściwe dla poszczególnych planowanych do realizacji modułów projektu

Od 25 do 90% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania zależy od rodzaju realizowanego modułu lub modułów

DOFINANSOWANIE OTRZYMAJĄ PROJEKTY MODUŁOWE, UWZGLĘDNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE MODUŁY

W modułach obligatoryjnych małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły zdecydować, który obowiązkowy moduł wybiorą (moduł B+R czy moduł wdrożenie innowacji). Duże firmy są zobowiązane zadeklarować jako obligatoryjny moduł B+R.

MODUŁ OBLIGATORYJNY

MODUŁ B+R

MODUŁ OBLIGATORYJNY

WDROŻENIE INNOWACJI
INFRASTRUKTURA B+R
CYFRYZACJA
INTERNACJONALIZACJA
KOMPETENCJE
ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

CZYM RÓŻNI SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI OD POZOSTAŁYCH?

Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

kalendarz

Definicje:

 • bariera- przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami,

 • dostępność- możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług na zasadzie równości z innymi osobami,

 • osoby ze szczególnymi potrzebami- osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Kategorie wydatków kwalifikowanych zależą od rodzaju modułu lub modułów, realizowanych w ramach projektu:

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Personel projektu
 • Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
 • Amortyzacja (aparatura i sprzęt)
 • Amortyzacja (budynki)
 • Nieruchomości
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Dostawy (inne niż środki trwałe)
 • Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne)
 • Koszty pośrednie (ogólne)

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Podatki i opłaty

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo krajowe)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo zagraniczne)

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Dodatkowe koszty inwestycji
 • Usługi zewnętrzne (de minimis)

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Koszty wsparcia uczestników projektu- koszty szkoleniowe uproszczone
 • Koszty wsparcia uczestników projektu- koszty szkoleniowe rzeczywiste
 • Koszty wsparcia uczestników projektu- koszty szkoleniowe zagraniczne

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Dostawy (inne niż środki trwale) (udział w targach)
 • Usługi zewnętrzne (udział w targach)
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w targach)
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych)
 • Usługi zewnętrzne (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych)
 • Usługi zewnętrzne (organizacja przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Usługi zewnętrzne- rezerwacja targów (de minimis)
 • Podatki i opłaty (prawa własności przemysłowej)
 • Usługi zewnętrzne (prawa własności przemysłowej)
 • Usługi zewnętrzne- wstępne orzeczenie (de minimis)

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terytorium RP,

 • Planujesz realizację projektu sam lub jako członek konsorcjum, w skład których wchodzą jednostki naukowe i/lub przedsiębiorcy, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorca (WAŻNE: konkursy realizowane w konsorcjach realizowane są w innych terminach niż konkursy realizowane samodzielnie przez przedsiębiorców)

 • Planowane do opracowania rozwiązanie będzie charakteryzowało się innowacyjnością minimum w skali kraju.

Nowa szybka ścieżka

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • RAPORT Z BADANIA STANU TECHNIKI- dokument nie stanowi bezpośredniego załącznika, natomiast informacje z dokumentu wraz z datą jego utworzenia są uzupełniane w formularzu wniosku

 • MODEL FINANSOWY na wzorze PARP lub na wzorze NCBR

 • INNE (ewentualnie wymagane załączniki)

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • wnętrze restauracji- dotacja dla branży HoReCa
  Czytaj więcej
 • pracownik badawczy w laboratorium, tworzy prototyp
  Czytaj więcej
 • Czytaj więcej