ŚCIEŻKA SMART DLA KONSORCJÓW

Pozyskaj dofinansowanie na opracowanie i przetestowanie nowych produktów i/lub ich wdrożenie, w nowej formule- projektu modułowego!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 10 stycznia 2025 roku do 28 marca 2025 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART dla konsorcjów

konsorcja inne niż konsorcja samych MŚP

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie

Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji prac B+R, środki trwałe i WNiP niezbędne do wdrożenia

oraz inne wydatki, właściwe dla poszczególnych planowanych do realizacji modułów projektu

od 25 do 90% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania zależy od rodzaju realizowanego modułu lub modułów

2 000 000 PLN

wynosi minimalna wartość dofinansowania dla konsorcjów, w których skład wchodzi duże przedsiębiorstwo, dla pozostałych wynosi 1 mln PLN

POBIERZ KARTĘ PROJEKTU

DOFINANSOWANIE OTRZYMAJĄ PROJEKTY MODUŁOWE, UWZGLĘDNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE MODUŁY

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

MODUŁ OBLIGATORYJNY

MODUŁ B+R

MODUŁ OBLIGATORYJNY

WDROŻENIE INNOWACJI
INFRASTRUKTURA B+R
CYFRYZACJA
INTERNACJONALIZACJA
KOMPETENCJE
ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

kalendarz

Nabory dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

 • od 27 czerwca do 24 października 2024 roku

 • od 27 czerwca do 24 października 2024 roku (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

Nabór dla projektów realizowanych w konsorcjum:

 • od 10 stycznia do 28 marca 2025 roku

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Kategorie wydatków kwalifikowanych zależą od rodzaju modułu lub modułów, realizowanych w ramach projektu:

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Personel projektu
 • Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
 • Amortyzacja (aparatura i sprzęt)
 • Amortyzacja (budynki)
 • Nieruchomości
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Dostawy (inne niż środki trwałe)
 • Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne)
 • Koszty pośrednie (ogólne)

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Podatki i opłaty

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo krajowe)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo zagraniczne)

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/ dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Dodatkowe koszty inwestycji
 • Usługi zewnętrzne (de minimis)

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Koszty wsparcia uczestników projektu- koszty szkoleniowe uproszczone
 • Koszty wsparcia uczestników projektu- koszty szkoleniowe rzeczywiste
 • Koszty wsparcia uczestników projektu- koszty szkoleniowe zagraniczne

W ramach realizacji modułu kwalifikowane są następujące kategorie wydatków:

 • Dostawy (inne niż środki trwale) (udział w targach)
 • Usługi zewnętrzne (udział w targach)
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w targach)
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych)
 • Usługi zewnętrzne (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych)
 • Usługi zewnętrzne (organizacja przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej)
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Usługi zewnętrzne- rezerwacja targów (de minimis)
 • Podatki i opłaty (prawa własności przemysłowej)
 • Usługi zewnętrzne (prawa własności przemysłowej)
 • Usługi zewnętrzne- wstępne orzeczenie (de minimis)

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs przeznaczony jest dla konsorcjów:

 • dużych przedsiębiorstw lub

 • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub

 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub

 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

 • liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo;
 • lider konsorcjum bierze udział w każdym zaplanowanym module;
 • w co najmniej jednym module obligatoryjnym oprócz lidera konsorcjum bierze udział co najmniej jeden inny konsorcjant;
 • w każdym module bierze udział maksymalnie 3 konsorcjantów;
 • w każdym module może uczestniczyć inny zestaw konsorcjantów;
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50% a proporcja ta musi zostać zachowana także na poziomie każdego z modułów;
 • organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami;
 • organizacja badawcza może wziąć udział wyłącznie w realizacji modułu B+R;
 • organizacja badawcza jako konsorcjant realizuje projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej, nie otrzymuje pomocy publicznej i może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowalnych;
 • organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości i na warunkach określonych dla przedsiębiorstw. Może wziąć udział w realizacji wszystkich modułów;
 • duże przedsiębiorstwa (z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.
prototypownia smart dla konsorcjów

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • RAPORT Z BADANIA STANU TECHNIKI- dokument nie stanowi bezpośredniego załącznika, natomiast informacje z dokumentu wraz z datą jego utworzenia są uzupełniane w formularzu wniosku

 • MODEL FINANSOWY na wzorze NCBR

 • INNE (ewentualnie wymagane załączniki)

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej